Z izpolnjeno prijavnico se strinjam z vsemi navedenimi pogoji in pravili glasbenega tabora Muziklub 2017.
• Udeleženci tabora morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.
• Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje oz. bolezni, katere stanje bi se zaradi aktivnosti v naravi lahko poslabšalo.
• O morebitnih posebnostih, ki ji je deležen otrok (alergije, dietna prehrana…) bom predčasno obvestili vodstvo glasbenega tabora.
• Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru tabora (športne aktivnosti, igre, izlet…)
• Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s seboj, odgovarja otrok sam.
• Strinjam se s tem, da organizator in njeni sodelavci ne nosijo odgovornosti za poškodbe in bolezni otrok v času trajanja tabora.
• Organizator tabora se obveže poskrbeti za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.
• Strinjam se, da organizator lahko javno objavi slike in videoposnetke mojega otroka na taboru. V kolikor se ne, bom organizatorja o tem predhodno obvestil.
• Strinjam se, da v primeru odpovedi udeležbe na glasbenem taboru (manj kot 15 dni do začetka tabora), kljub že poravnanim finančnim obveznostim do organizatorja, ta udeležencu povrne 50% sredstev. Organizator ob odpovedi obdrži razliko zaradi stroškov najema opreme in organizacije. V primeru odpovedi udeležbe več kot 15 dni pred pričetkom tabora Vam organizator vrne 100% vplačanih sredstev.
• Otroku bom pred pričetkom tabora priskrbel lasten glasbeni inštrument (izvzeti so bobni, klavir in klaviature) ali se z organizatorjem dogovoril za njegov najem.
• Strinjam se, da lahko organizator za potrebe nujnega prevoza otroka prevaža v lastni izvedbi.
• V kolikor moj otrok resno in kontinuirano krši pravila in splošni red tabora ali se do ostalih udeležencev tabora vede agresivno ter ogroža njihovo zdravje, lahko organizator odloči, da mora otrok tabor zapustiti. Vsi stroški povezani s tem se zaračunajo staršem, vplačana sredstva pa se ne povrnejo.
• Organizator tabora se obveže, da ob morebitnih vedenjskih posebnostih starša o tem obvesti.
• Organizator tabora se obveže, da v teku izvajanja za starše objavlja slike in videoposnetke otrok na javnem portalu za udeležence.
• Staršem, zaradi nemotene celovite izvedbe programov, vstop v tabor ni dovoljen. V kolikor pride do nujnega primera je starš dolžan predhodno obvestiti organizatorja.
• Organizator se obveže, da bo otrokom skozi celotno izvajanje tabora zagotovil ustrezno spremstvo in nočno dežurstvo.