Program za učence s posebnimi potrebami

Glasba je pomemben element našega življenja saj ga ne-le popestri, temveč tudi dviguje njegovo kvaliteto. Hkrati nam odpira prostor, poln priložnosti za učenje, poučevanje, zdravljenje, pa tudi druženje in kreativnost. V MUZIKLUBU smo si zadali cilj ustvariti prav tak prostor, kjer so lahko vsi učenci del skupnosti in imajo priložnost za glasbeni razvoj, zato z novim šolskim letom odpiramo program, prilagojen učencem s posebnimi potrebami.

 

Program je prilagojen posamezniku, njegovim željam in zmožnostim. V ospredju je učenje inštrumenta, muziciranje in ustvarjanje, po potrebi pa se v proces vključi elemente glasbene terapije  (npr. premostitev težav v pedagoškem procesu, razvoj motorike, vzpostavljanje kontakta,…). Cilj programa je omogočiti kvalitetno glasbeno izobraževanje vsem učencem, ne glede na omejitve.

 

Program izvaja Blažka Garmut, pianistka in pevka z zaključeno srednjo glasbeno izobrazbo, diplomirana medicinska sestra in umetnostna terapevtka (v izobraževanju), aboslventka magistrskega študija »Pomoč z umetnostjo« na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.