Maribor

Muziklub je zasebna glasbena šola, ki ima sedež v Lenartu v Slovenskih goricah.
Prisegamo na individualne programe, programi pa so prilagojeni temu, da učenci v najhitrejšem možnem času poprimejo za glasbene inštrumente. Vsi inštruktorji so izkušeni glasbeniki, ki jih odlikuje odlično pedagoško in didaktično znanje. Poučevanje nima starostne omejitve. Muziklub uspešno obiskujejo učenci od petega do sedemdesetega leta starosti. Obiskovanje glasbene teorije je neobvezno, a se lahko po želji vsakega posameznika, kot poseben predmet, obiskuje tedensko in neposredno ne vpliva na program obiskovanja glasbenega inštrumenta. V kolikor učenec obiskuje samo pouk glasbenega inštrumenta, pridobiva teoretično znanje od svojega inštruktorja na individualnih urah. Izvajajo se popularni in klasični programi.

Pri popularnem programu učenci pridobivajo glasbeno znanje z izvajanjem popularnih pesmi po lastni izbiri, vsi aranžmaji pa se prilagodijo nivoju znanja učenca. Na ta način se prilagodimo željam vsakega posameznika ter zagotavljamo dodatno motiviranost pri pouku. Pri klasičnem programu pa program poteka po potrjenih državnih učnih načrtih, po želji pa se lahko opravlja tudi zaključni izpit. V šolskem letu se učencem omogoči nastopanje pred publiko, kjer lahko svoje znanje tudi pokažejo. Ob zaključku vsakega šolskega leta pa se izvede velik koncert, ki je zaključna produkcija, kjer najbolj vešči učenci nastopijo skupaj z vsemi inštruktorji Muzikluba. Prostori glasbene šole so za učence, v kolikor ti niso zasedeni, odprti ves dan. S tem postaja šola tudi prostor druženja in izmenjave izkušenj med že uveljavljenimi in bodočimi glasbeniki.

Veseli bomo, če se nam pridružite tudi Vi!

Peter Šenekar, ravnatelj Muzikluba